HELIOS Nephrite

HELIOS Nephrite je nejnovější informační systém, který zvyšuje efektivitu výroby, obchodu i služeb a automatizuje pracovní procesy. Jedná se o novější verzi systému HELIOS Green, který v mnoha ohledech vylepšuje.

HELIOS Nephrite je nejnovější informační systém vyvinutý společností Asseco Solutions který zvyšuje efektivitu obchodu, výroby i služeb a automatizuje pracovní procesy. Jedná se o novější verzi systému HELIOS Green, který v mnoha ohledech vylepšuje. Pomůže vám přitom získat lepší přehled o všech procesech ve vaší firmě a díky specializovaným modulům se snadno přizpůsobí vašemu oboru podnikání. Navíc podporuje více světových jazyků, je standardizovaný pro mezinárodní normy a má neomezenou licenci.

Proč se pro HELIOS Nephrite rozhodnout?

 • Jednodušší spolupráce v týmu
 • Moderní a intuitivní prostředí
 • Přehledné reporty a monitoring

Jednodušší spolupráce v týmu

S HELIOS Nephrite se rozloučíte se zbytečným psaním e-mailů a vždy se přehledně dostanete k důležitým poznámkám a dokladům. Významně proto zrychlíte tok elektronických dokumentů.

Moderní a intuitivní prostředí

HELIOS Nephrite sází na osvědčené prostředí běžných kancelářských aplikací, díky čemuž zaměstnance rychle a jednoduše zaškolíte. Chvílemi si budete připadat jak v běžném prostředí Office.

Přehledné reporty a monitoring

Součástí jsou praktické přehledy, nástěnky a finanční plánování, které slouží jako podklady pro vaši následnou manažerskou práci. Veškeré informace jsou dostupné v reálném čase, a to odkudkoliv.

Máte zájem o implementaci HELIOS Nephrite?

Zaujal vás ERP systém HELIOS Nephrite a chcete si jej nechat implementovat? Obraťte se na nás a my vám obratem připravíme nabídku na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Co všechno HELIOS Nephrite umí?

Helios Nephrite disponuje paletou modulů pro efektivní správu procesů.

Grafické schéma - HELIOS Nephrite a Green

Automatizace a řízení
Díky tomu je zajištěna kompletní automatizace a řízení procesů napříč celou firmou a vy budete moct snadno sledovat průchod dokladů procesem a stavem zpracování. Zároveň tato funkce umožňuje monitorování zvolených procesů a jevů. Kdykoliv si budete moct zkontrolovat aktuální stav a jednoznačně identifikovat, kdo je za daný úkol odpovědný. Uvidíte také takzvaný worklist, ve kterém najdete přehled uživatelů s aktuálními úkoly k řešení. Budete mít možnost definovat jednotlivé workflow procesy a uzly na jednotlivé uživatele či jejich role. Systém vás dále upozorní podle vámi nastavených podmínek, a to i mimo něj (např. formou SMS zprávy či e-mailu).
Monitorovací procesy
Monitorovací procesy sledují veškeré důležité údaje a poskytnou vám informace na všech úrovních řízení. Slouží k tomu, abyste mohli sledovat stavy záznamů v systému, které prochází v předem určených intervalech.
Schvalovací procesy
Integrované schvalovací procesy eliminují případné prodlevy ve schvalování a podporují elektronickou komunikaci. Díky nim budete moct řídit tok dokladů a kompletně je zpracovávat. Zároveň je umožněno přesměrování v případě dovolené či nemoci.

Díky nástrojům Business Intelligence získáte snadnější kontrolu a vytěžení důležitých dat, a to včetně složitých číselných řad. Součástí tohoto modulu jsou pohledy do všech důležitých agend systému. Tyto pohledy je zároveň možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, intranetech a prezentacích.
Reporty můžete sestavovat například za jednotlivé zakázky, produkty, střediska nebo pracovníky. Kumulované sumy lze rozkládat na položky detailu metodou drill-down a slučovat je metodou drill-up. Systém dokáže rychle vygenerovat informace potřebné pro rozhodování v obchodních příležitostech a zakázkách. Umí zprostředkovat pohled na data napříč celým systémem a umožňuje uložení modifikovaného pohledu na vybraná data. Systém najde uplatnění nejen u manažerů, ale i u ostatních pracovníků na různých úrovních řízení.

Napojení na různé rejstříky umožňuje například automatickou kontrolu prostřednictvím Insolvenčního rejstříku při zavedení nového subjektu. Služba Creditcheck umožňuje pokročilé sledování kredibility pro české i slovenské subjekty. Součástí je i ověření správnosti údajů a systém plně podporuje kontrolu spolehlivosti podle Registru plátců DPH.

Tato funkce umožňuje automatizaci odesílání EDI zpráv. Díky tomu dojde ke snížení pracnosti a chybovosti při zadávání dokladů. Zároveň zefektivníte řízení jednotlivých obchodních procesů.

Jaké moduly HELIOS Nephrite nabízí?

Starat se o velké množství různých zařízení tak, aby byl zajištěn jejich bezporuchový či bezproblémový provoz, jde s pečlivou evidencí vždy lépe. Proto si provozní technici vytvářejí svoje osobní poznámky a postupy ověřené praxí. Snadno se v nich orientují a mají je při ruce. Za léta používání si vytvoří propracovaný systém evidence parametrů, nastavení, historií oprav a někteří si takto umí plánovat i jednodušší údržbu. Je to praktické a do určitého rozsahu to nějak funguje. Po překročení tohoto rozsahu přecházejí na specializovaný software, který zvládá větší rozsah, zastupitelnost, spolupráci, sdílení dat, reporting, spolehlivost a pro celou společnost tak zajistí větší produktivitu práce – informační systém parametrizovaný pro techniky, inženýry, mistry a další provozní pracovníky. Ano, taktový systém máme a stále jej vylepšujeme, s našimi zákazníky, již léta. Z nejlepších postupů velkých i malých společností jsme udělali kostky, které do sebe zapadají jako ve stavebnici. A protože i naši zákazníci docházejí k vytyčenému cíli různými postupy, tak i vám pomůžeme vybrat cestu. Vyberte si ze zkušeností těch nejlepších v oboru a neopakujte jejich chyby.

Více informací

Centrální nákup HELIOS (CNH) je intranetová webová aplikace postavená nad HELIOS Green, která slouží k zadávání, evidenci stavu a vyřizování elektronických žádanek zaměstnanců na dodávku materiálu a služeb nákupním oddělením organizace. Řešení je možné rovněž využít v případě řízení nákupu specializovaným centrálním útvarem v rámci propojené skupiny firem.
Žadatel může pracovat v prostředí intuitivní webové aplikace bez nutnosti vstupovat do systému HELIOS Green. Vyřizování požadavků je realizováno prostřednictvím modulu Sklad HELIOS Green, kdy požadovaný materiál je vyskladněn a dodán žadateli, nebo objednáním chybějícího materiálu u dodavatelů, naskladněním a následnými standardními skladovými procesy modulu Sklad. Zároveň automatizovaně proběhne zpracování faktury došlé a její zaúčtování v souladu se schválenou žádankou.

Více informací

Mít své provozovny a pobočky na různých místech a v různých budovách, s pronajímatelnou kapacitní rezervou, je dobrá vizitka úspěšné společnosti. Jednou z možností, jak zvýšit rentabilitu, je sledování nákladů za energie. V dnešní době, kdy v ekonomice některá pravidla přestávají platit, a formují se pravidla nová, pravidlo „Kdo chce řídit, musí i měřit!“, zůstává, nebo spíš nabývá na síle. Z pohledu řízení a plánování spotřeb médií, tedy Energetického managementu, můžeme ještě dodat: „Kdo chce měřit, musí zapisovat… a také počítat.“ Jak firmy rostou, či u nich tato problematika nabývá na síle, začínají stoupat nároky na zaměstnance – energetika. Obvykle si šikovní energetici za léta vytvoří sofistikovaný Excel, do kterého zapisují odečty, počítají spotřeby, plánují odběry na příští rok.
Je to praktické a do určitého rozsahu to funguje. Po překročení tohoto rozsahu přecházejí na specializovaný software, který zvládá větší rozsah, zastupitelnost, spolupráci, sdílení dat, reporting, spolehlivost a pro celou společnost tak zajistí větší produktivitu práce – informační systém parametrizovaný pro energetiky i jejich odečtáře, ekonomy, účtaře. Ano, takový systém máme a stále jej s našimi zákazníky vylepšujeme.

Více informací

Nativní mobilní aplikace od počátku vyvinutá naší společností, která pracuje nad vlastní databází na bázi operačního systému Android. Aplikace je aktuálně propojena s informačním systémem HELIOS Green / Nephrite, ale zároveň v případě potřeby lze použít i nad libovolným informačním systémem společnosti. Je určena pro pohodlnou a rychlou práci v terénu prostřednictvím mobilních zařízení umožňující mít data společnosti neustále k dispozici například k řízení servisních techniků, sběru dat či evidenci činností prováděných v rámci servisu, nebo dalších specifických agend.
Všichni uživatelé určitě ocení intuitivní ovládání jednou rukou, možnost přepínání do kontrastního barevného stylu při nepříznivých světelných podmínkách, a především použitelnost aplikace v offline i online režimu. Ráno si tedy technici mohou stáhnout aktualizaci dat, se kterými poté pracují po zbytek dne kdekoliv v terénu. Další aktualizaci pak mohou spustit pokaždé, když jsou opět online – server obdrží jejich uloženou práci a zároveň pošle aktuální data. Tím šetří nejen datové spojení a baterii, ale hlavně čas technika.

Více informací

Tento modul zajistí kompletní vedení účetních agend ve vašem podniku. Jeho součástí jsou základní sestavy, mezi které patří předvaha, rozvaha a výsledovka, ale i pokročilejší výstupy. Nechybí ani kontrolní a vyhodnocovací funkce. Samozřejmostí jsou také základní agendy v podobě práce s bankovními účty, zpracování DPH, majetkem a smlouvami.
HELIOS Nephrite plně podporuje koncept „paperless office“. To znamená, že podporuje elektronickou fakturaci ve standardech ISDOC, UBL a CII. Modul pracuje i s integrovaným řešením DMS nebo EDI, a to včetně potřebných legislativních náležitostí. Nechybí ani účetní standardy IFRS a US GAAP, které ocení zejména mezinárodní společnosti.
V rámci cash flow můžete sledovat reálný tok peněz, přičemž tato funkce vám poskytne informace pro případnou regulaci plateb. Zároveň budete moct sledovat krátkodobé pohledávky a závazky. Vše zefektivňuje interligentní workflow a napojení na důležité rejstříky.

Personalistika
V rámci personalistiky je možné využívat jednotlivé agendy spojené s výběrovým řízením a uchazeči o zaměstnání. Dále vám umožní přenos jednotlivých informací na kartu pracovníka v případě, že dojde k přijetí daného uchazeče. Modul eviduje volná pracovní místa i probíhající výběrová řízení. Zároveň plně podporuje správu životopisů podle aktuálních legislativních požadavků.
Využít můžete možnost implementace vlastní Assessment metodiky. Dále je modul napojen na personální servery, eviduje záznamy z pracovních pohovorů a podporuje jejich vyhodnocení.
Mzdy
Modul je navržen a průběžně aktualizován v souladu s platnou mzdovou legislativou. Nabízí možnost vystavování elektronických výplatních pásek a jeho součástí jsou připravené vazby na docházkové a personální systémy. Umožňuje také plně automatickou tvorbu platebních příkazů nebo zaúčtování a v nejvyšší možné míře podporuje elektronickou komunikaci s portály veřejné správy. Je provázán s insolvenčním rejstříkem, díky čemuž umožňuje snadnější řízení dluhů i exekucí.
Docházka
Tento modul umožňuje přehledně evidovat pracovní dobu jednotlivých zaměstnanců. Dále díky němu můžete sledovat mzdové náklady a využívat rozúčtování docházkových dat na různé účetní dimenze. Výhodou je také podpora legislativy týkající se přidělení příplatků.
Personální Controlling
V rámci Personálního Controllingu budete moct evidovat údaje o zaměstnancích, hodnotit jejich výkonnost i plnění určených cílů. Modul dále podporuje sledování nákladů na jednotlivé zaměstnance, jejich nemocnost a čerpání dovolených. Také zde lze sledovat dosaženou efektivitu při náboru nových zaměstnanců.

Logistika – sklady
Získejte dokonalý přehled o zásobách na jednotlivých skladech i umístěních. Zároveň jednotlivé zásoby oceňujte (metodou FIFO a průměrnou cenou) a sledujte jejich šarže, datumy expirace, výrobní čísla, jakosti i varianty. Modul se dále postará o tok veškerých dokladů pro logistický proces a účtování prvotních dokladů podle přednastavení. Obsahuje široké možnosti cenotvorby, umí provádět skladové inventury i závěrky jednotlivých skladů. Zároveň podporuje výkaznictví o obalech a pomůže vám s tvorbou nejrůznějších statistik.
Centrální nákup
Díky centrálnímu nákupu získáte evidenci nákupních objednávek a budete je moci generovat podle optimalizačních požadavků. Modul dále nabízí provedení příjmu pomocí čárového kódu nebo importu. Umožňuje sledovat jednotlivé náklady a párovat příjemky s došlými fakturami. Dále lze s jeho pomocí rezervovat zboží při příjmu k zákaznickým požadavkům a postará se o propojení a vykrytí objednávek příjemkami.
Prodej
Prodej umí generovat navázané prodejní doklady, dodací listy, faktury a jejich úhrady. Dále zde lze evidovat zákaznické požadavky, aplikovat cenotvorbu, bonusy i nejrůznější slevy. Kontrola výdeje zboží a materiálu může být zajištěna prostřednictvím čárových kódů a prodej je propojen na modul dopravy.
Doprava
Evidujte vozidla, plánujte trasy i jednotlivé jízdy. V tomto modulu lze zároveň přiřadit jednotlivé doklady k jízdám a evidovat případné vratky. Nechybí ani možnost vyhodnocení rozvozů.
EDI komunikace
Díky EDI komunikaci je možné odesílat a přijímat standardní EDI zprávy (například order a invoice).

Business Intelligence
Modul je určený pro efektivní analyzování různých druhů informací z odlišných úhlů pohledu a souvislostí. Umí rychle generovat informace, které jsou potřebné pro následné rozhodování v obchodních příležitostech a při řízení zakázek. Jeho součástí jsou předpřipravené pohledy na stěžejní informace o fungování firmy. Dokáže prezentovat data z jakékoliv části systému v přehledných grafech a tabulkách.
Dále umožňuje uložení modifikovaného pohledu na vybraná data. Součástí je i možnost rozložení dat na položky metodou drill-down a drill-up. Modul umí zprostředkovat pohled na data v rámci celého systému.
Díky Business Intelligence je možné sestavit komplexní provázaný plán, který se stane odrazem dlouhodobého a krátkodobého pohledu na následný vývoj společnosti. Vazby mezi těmito plány mohou být pevné i modifikovatelné z pohledu uživatele. Nechybímožnost jednoduše vytvářet více verzí. Praktická je funkce výhledů, které kombinují skutečná a plánovaná data, a také funkce umožňující modelovat dopady změn všech významných faktorů, a to včetně dopadů do řízení finančních toků.
Controlling
Získejte přehled o finančním dění v podniku a sledujte jednotlivé finanční toky včetně pohledávek a závazků. Součástí je zaměření na cash-flow, sledování mzdových nákladů, obchodních příležitostí i rozpracovanosti jednotlivých potenciálních zákazníků.
Workflow
V této sekci je zajištěna automatizace a řízení procesů v rámci celého podniku. Workflow umožňuje jednoduše a přehledně sledovat průchod dokladu procesem a stavem zpracování. Dále zde můžete monitorovat vybrané procesy a případně zavést schvalování elektronických procesů.

CRM
HELIOS Nephrite CRM pomáhá skvěle zúročit každý kontakt se zákazníkem. Zároveň zefektivní péči o zákazníky, a to od jejich získávání, až po plánování obchodních jednání a vyhledávání nových příležitostí. Umí využít data ze systému pro tvorbu obchodní politiky a zároveň podporuje vytváření dotazníků spokojenosti. Díky propojení obchodu s marketingem získáte aktuální a kompletní informace o vašich partnerech, konkurentech a zákaznících.
Díky modulu dokážete sledovat průběh marketingových akcí a vyhodnotit jejich výsledky. Využít můžete hromadné rozesílání e-mailů a dotazníků. Modul je plně integrovaný s Microsoft CRM a umožňuje proto synchronizaci e-mailů s Microsoft Outlook. Provázaný je také s programy Microsoft Word a Excel. Praktické je i propojení s Obchodním rejstříkem, ARES, Credit Check a Insolvenčním rejstříkem.
CRM HELIOS umí identifikovat nové zákazníky a následně o nich získávat, třídit a využívat informace. Pomáhá zefektivnit jednotlivé marketingové kampaně a celkově zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem.
Řízení obchodních případů
Sledujte stav rozpracovanosti obchodních zakázek a monitorujte výši nákladů a výnosů, které se k těmto zakázkám vztahují.
Smlouvy
Sledujte smluvní vztahy a jejich jednotlivé parametry, evidujte finanční plnění a platební kalendáře smluv. Modul také podporuje jejich ukládání v elektronické podobě. Smlouvám lze nastavit vazbu na automatickou a elektronickou fakturaci, nechybí ani možnost tisku do předdefinovaných šablon. Generujte různé typy smluv a ujednání. Součástí modulu je i možnost generování platebních kalendářů a finančních plnění, u kterých následně dochází k překlopení do cash flow podniku. Pomocí DMS (Document Management System) je dále zajištěno sledování smluv a protokolů a tvorba záručních smluv.

Využijte jeden nástroj k jednoduchému sledování veškerých interních i externích projektů. V modulu můžete detailně plánovat čas, zdroje i další kapacity. Dále lze řídit nákup, a to jak pomocí vlastní organizace, tak i prostřednictvím třetí strany. Vzhledem k napojení na workflow bude každý člen týmu vědět, co a jak má dělat. Pro lepší organizaci projektové dokumentace slouží integrovaný DMS (Document Management System) nebo napojení na externí nástroj, jako je například Microsoft Sharepoint.

Pracovní cesty
Tento modul vám maximálně usnadní poskytování náhrad v souladu s platnou legislativou, interními směrnicemi a dalšími požadavky organizace. Zároveň je možné kdykoliv porovnat plán pracovní cesty a její skutečný průběh. Součástí je funkce, která se postará o výpočet náhrad a vypořádání pracovní cesty v různých světových měnách.
Modul dokáže evidovat veškeré uskutečněné jízdy dopravních prostředků, a to včetně informací o účelu cesty, čerpání PHM, ujetých kilometrech apod. Součástí je i samostatná evidence veškerých dopravních prostředků a jejich oprav.
Majetek
S touto funkcionalitou lze neustále sledovat údržbu a servis vašeho majetku. Zároveň vám pomůže řešit leasing (například u firemního vozového parku).
Údržba a servis zařízení
Funkcionalita sleduje vytíženost jednotlivých zařízení a zajišťuje pravidelné opravy. Také za vás hlídá garanční a záruční lhůty včetně podmínek jednotlivých záruk.
Porady a úkoly
Evidenci veškerých porad budete mít na jednom místě. Funkce následně dokáže generovat jednotlivé úkoly a sledovat body porad, jejich účastníků i místnosti, ve kterých se odehrávají. Modul umožňuje provázanost s dokumenty, které s poradou bezprostředně souvisí.
ISO dokumentace
Podporuje procesy, které zajišťují kvalitu vedoucí k získání a udržení tohoto certifikátu.

HELIOS Nephrite se pyšní množstvím oborových řešení, která jsou navržena pro specifika jednotlivých oborově zaměřených společností. Díky tomu pokrývá prakticky všechny významná odvětví.

Na co se naši zákazníci nejčastěji ptají

Jednoduše – stačí podepsat smlouvu a přechod na nových systém zabere jen pár dní. Navíc garantujeme funkčnost všech stávajících řešení v novém Nephritu.
V závislosti na požadavcích se jedná o jednotky měsíců. Klademe důraz na dokonalé pochopení vašich interních procesů, takže tato část tvoří většinu času, potřebného k nasazení produktu.
V našem portfoliu produktů najdeme i řešení pro menší a střední firmy, které často obsáhne i řadu větších firem. Naši obchodní zástupci velmi rychle zjistí, zda je vaše firma optimální pro HELIOS Nephrite – který je nejdokonalejším a nejkomplexnějším řešením na trhu, nebo pro nějaký z našich dalších produktů, které poskytnou lepší poměr ceny/výkonu vzhledem k vašim potřebám.
Vždy se jedná o řešení na míru vašim potřebám – bez předchozí analýzy vašich procesů a potřeb nemůžeme cenu odhadnout.
Máme připravené testovací prostředí plné nejrůznějších testovacích dat, které můžeme poskytnout k internímu testování a seznámení se s možnosti systému Nephrite. Pokud máte zájem, neváhejte se nám ozvat.

Stáhněte si zdarma produktový list

  HELIOS Nephrite využívají

  Poradíme vám, nebo vám rovnou připravíme nabídku na míru

  Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář, přiložte váš životopis a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   cross