NAXOS - Řízení Centrálního Nákupu

NAXOS - Řízení Centrálního Nákupu je intranetová webová aplikace postavená nad HELIOS Nephrite, která slouží k zadávání, evidenci stavu a vyřizování elektronických žádanek zaměstnanců na dodávku materiálu a služeb nákupním oddělením organizace.

Nově bude modul pro řízení centrálních nákupů Helios (CNH) označován jako NAXOS - Řízení Centrálního Nákupu.

NAXOS - Řízení Centrálního Nákupu je intranetová webová aplikace postavená nad HELIOS Nephrite, která slouží k zadávání, evidenci stavu a vyřizování elektronických žádanek zaměstnanců na dodávku materiálu a služeb nákupním oddělením organizace. Řešení je možné rovněž využít v případě řízení nákupu specializovaným centrálním útvarem v rámci propojené skupiny firem.
Žadatel může pracovat v prostředí intuitivní webové aplikace bez nutnosti vstupovat do systému HELIOS Nephrite. Vyřizování požadavků je realizováno prostřednictvím modulu Sklad HELIOS Nephrite, kdy požadovaný materiál je vyskladněn a dodán žadateli, nebo objednáním chybějícího materiálu u dodavatelů, naskladněním a následnými standardními skladovými procesy modulu Sklad. Zároveň automatizovaně proběhne zpracování faktury došlé a její zaúčtování v souladu se schválenou žádankou.

Proč se pro systém NAXOS rozhodnout?

 • Mobilní i desktopové schvalování
 • Rychlé a jednoduché hledání produktů
 • Přímé napojení na webové katalogy dodavatelů
 • Optimalizace a automatizace nákupu

Mobilní i desktopové schvalování

Jsou vaši schvalovatelé často na cestách nebo se nechtějí přihlašovat do systému, aby mohli schválit potřebné doklady? V systému NAXOS jsou všechny potřebné informace zobrazeny na jedné stránce, která se přizpůsobuje podle zařízení, na kterém je prohlížena. Proto jsou informace zobrazeny přehledně, jasně a komplexně. Navíc je možné schvalovat jak na mobilních zařízení, tak na desktopu, protože se vše děje v prostředí prohlížeče, takže nezáleží ani na operačním systému.

Rychlé a jednoduché hledání produktů

Hledají uživatelé po katalozích či excelových sešitech produkty, které potřebují objednat nebo si nejsou jisti, ze kterých si mohou vybírat? V systému NAXOS, jakožto webové aplikaci, máte k dispozici filtry, díky kterým dojdete vždy k požadovaným produktům z definovaných elektronických katalogů, u kterých navíc hned vidíte, zdali jsou produkty už naskladněny na vámi požadovaném skladě či nikoli.

Přímé napojení na webové katalogy dodavatelů

Nechcete věnovat čas administraci importovaných katalogů, které musíte neustále udržovat ve spolupráci s dodavateli? Místo toho se můžete napojit přímo na webový katalog, který je spravován a aktualizován přímo dodavatelem, od kterého nakupujete. Snadno si vyberete v jeho e-shopu a objednávku dále zpracujete v systému NAXOS.

Optimalizace a automatizace nákupu

NAXOS optimalizuje nákup několika způsoby, přičemž jedním z nich je využití online aktualizovaných webových katalogů dodavatelů nebo udržovaných interních katalogů, kde jsou udržovány platnosti nakupovaných produktů i cen. Díky tomu je možné automatizovat proces nákupu – odesílání objednávek, přijímání faktur, automatizace schvalování na základě nastavení podmínek apod. Další cestou optimalizace je seskupování více žádanek do jedné objednávky, čímž se snižují náklady na dopravu a administrativu. Zpracování celé nákupní agendy urychluje automatizace účtování (Autoaccounting, tj. určení účtovacích dimenzí už na začátku celého procesu).

Máte zájem o implementaci NAXOS?

Zaujal vás náš systém NAXOS a máte zájem o více informací? Obraťte se na nás a my rádi připravíme nabídku na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Co všechno systém NAXOS umí?

Vytvořit jakékoliv požadavky, které prochází schvalovacím procesem až po jejich finální vyřízení. Zasmluvňovat ceny se s již sjednanými podmínkami. Automatizovat zaúčtování, objednávání a zpracovávání faktur či mnoho dalšího.

NAXOS schéma

Katalogy umožňují výběr produktů s již sjednanými podmínkami, jako jsou zasmluvněné ceny apod. Dále je díky nim možné celý proces automatizovat. Zároveň se však počítá s variantou, kdy je nutné objednat produkty/služby, u kterých je nutné cenu specifikovat v rámci procesu nákupu. Nákup webu i na mobilech.

Proces objednávek lze díky katalogům automatizovat i elektronizovat, tj. vytvářet objednávky automaticky a zároveň je odesílat elektronicky. Kromě toho je umožněno do procesu zahrnout i cenové nabídky v případech, že ceny nejsou předem stanoveny.

Schvalovací proces je standardní součástí systému, nicméně v systému NAXOS je možné schvalovat jak v rámci jedné, tak více společností s jedním přihlášením. Schvalování je volitelně dostupné nad všemi třídami v procesu nákupu.

Příjem je možné realizovat jak v prostředí systému NAXOS a pomocí čteček čárových kódů, tak i v prostředí systému Helios Nephrite.

U faktury je žádoucí automatizace jejich zadávání, na což navazuje automatické párování faktur a příjemek dle stanovených limitů. Nicméně je umožněno i ruční zadávání. V konečném důsledku lze definovat podmínky i pro automatické vyrovnávání příjmu s fakturací.

Zpracování dokladů (příjemek, faktur apod.) končí jejich zaúčtováním. Zaúčtování je taktéž možné za určitých nastavitelných předpokladů a podmínek realizovat automatizovaně.

Na co se naši zákazníci nejčastěji ptají

Délka implementace se může pohybovat od tří do dvaceti měsíců. Záleží na množství a různorodosti dat, která si budete chtít přinést ze starého systému do nového, počtu modulů a napojení na okolní systémy. Platí pravidlo: „Čím méně si toho budete chtít přenést z původních systémů, tím to bude rychlejší.“ Jednotlivé funkcionality vám budeme zprovozňovat průběžně. To znamená, že začátek budete mít k dispozici relativně brzy a ostatní funkcionality budou postupně zpřístupňovány.
Začínáme důslednou analýzou, která nám ukáže ideální postup v implementaci a zároveň nutnost využití historických dat, jelikož bez jejich importu dokážeme znatelně zrychlit implementaci. Nicméně by nemělo dojít k zrychlení, když bychom tím měli narušit kvalitní náběh a následnou využitelnost nového systému. Dalším krokem je nasazení a integrace webové aplikace, která je stavebním kamenem Centrálního nákupu. V rámci webové aplikace probíhá celý proces od žádosti o nákup přes schválení žádanek i faktur až po příjem a rozkontaci faktur, přičemž si přímo z aplikace lze zažádat o výdej objednaného zboží ze skladu. V poslední řadě s vámi důkladně odladíme nastavení v rámci HELIOSU, aby vám jeho používání sedělo na vaše požadavky a měl pro vás maximální přínos.
Ano. Dokonce i s odkazem na každém řádku. Kliknutím na odkaz se otevře příslušný záznam v NAXOS – ať už se jedná o nákupní žádanky, příjemky, nakupované produkty nebo výdejky.
Ano, to je standardní funkce HELIOS Nephrite. Můžete si například udělat přehledovou šablonu jen pro typy zařízení podléhající kalibraci a v ní vyfiltrovat manometry. Přidejte si do šablony podbarvení, a to vám na první pohled ukáže, které manometry je třeba kalibrovat během měsíce, na které je ještě čas, a které už mají kalibraci prošlou.

Stáhněte si zdarma produktový list

  NAXOS - Řízení Centrálního Nákupu využívají

  Poradíme vám, nebo vám rovnou připravíme nabídku na míru

  Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář, přiložte váš životopis a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   cross