Jsme s vámi po celou dobu spolupráce

Služby - Popron Systems

Implementace informačních
systémů

Všechna naše řešení jsou postavena tak, aby se dala přizpůsobit vašim jedinečným potřebám a firemním procesům. Technologické parametry našich řešení jsou navrženy tak, že lze celé portfolio podnikového informačního systému spravovat a rozvíjet prakticky z jednoho místa. Neodkláníme se od zavedených metodik nasazování informačních systémů, pružně reagujeme na požadavky zákazníka, ale zároveň dokážeme prostřednictvím našich expertních konzultantů aplikovat již v praxi ověřená řešení a postupy při optimalizaci procesů.

Jak proces implementace probíhá?

Implementace systému v 5 krocích

1

Definice požadavků

Na začátku se vás hodně ptáme, co od informačního systému ve své firmě očekáváte. Analyzujeme stávající stav vašich podnikových procesů a následně stanovujeme celkový rozsah projektu, harmonogram a cenu. Specifikujeme hardwarové i softwarové nároky a jmenujeme projektový tým. Především definujeme cíle, ke kterým chceme společně dojít, abychom na konci spolupráce mohli snadno ověřit jejich naplnění.

2

Návrh řešení

V této fázi je pro nás důležitá součinnost s klíčovými uživateli IS ve vaší firmě. Detailněji analyzujeme vaše požadavky a popisujeme jejich řešení v našem informačním systému. Upřesňujeme návrh celého procesu tak, aby byl v souladu s vašimi pracovními postupy a navazoval na další systémy, které používáte.

3

Konfigurace systému

Na řadě je nastavení a realizace programových řešení pro váš podnikový systém včetně jejich pilotního testování. Revidujeme a aktualizujeme plán projektu. Správci hardwaru mezitím zajišťují infrastrukturu, na které nový systém poběží. Od vás v této fázi potřebujeme podklady pro naplnění číselníků a migraci vašich provozních dat do IS.

4

Implementace

Konečně nastává vlastní implementace IS. Po vyhodnocení výsledků interního testování školíme správce a klíčové uživatele z vaší firmy. Dáváme dohromady provozní instrukce, abyste mohli se systémem samostatně pracovat a poskytnout podporu dalším koncovým uživatelům ve vaší firmě. Následně spolupracujeme na testování a databázi naplňujeme ostrými daty. Pokud se vyskytnou nějaké zádrhele, okamžitě sjednáváme nápravu v nastavení.

5

Odstartování systému

Pokud je řešení ověřeno jako plně funkční, spouštíme ostrý provoz. Od této chvíle jsme vám nablízku, abychom pomohli s prvními kroky, první měsíční závěrkou a také abychom případné nedostatky odstranili pokud možno obratem. Po druhém měsíci, kdy už zvládáte vše sami, je projekt oboustranně akceptován. Pak se naše spolupráce „zužuje“ na poskytování technické podpory, případně můžeme naplánovat další rozvoj IS podle vašich požadavků.

Technická podpora

Po úspěšném zavedení informačního systému je občas potřeba něco upravit, opravit nebo přidat či vylepšit. Ať už problém vyřeší telefonická rada, technický zásah nebo návštěva u vás, jsme vám stále k dispozici.

  • Opravy dat a funkcionalit na základě vašich reklamací
  • Předávání aktualizací systémů (Upgradů, Patchů, Hotpatchů a Quickbuildů)
  • Legislativní updaty licencí
  • Procesní analýzu a vývoj dalších funkcí na základě vašich podnětů
  • Informace o novinkách uveřejněné na našem Help-desku
  • Konzultace osobně i po telefonu
  • Telefonický a e-mailový hotline
  • Vzdálený přístup do vašeho ERP HELIOS
  • Odpověď na písemný elektronický dotaz
  • Školení uživatelů
Služby - Popron Systems
Služby - Popron Systems

Vývoj systémů na míru

Kromě stávajících produktů jsme připraveni potřeby zákazníka řešit specializovaným vývojem. Naše stávající zkušenosti v této oblasti ukazují, že jsme schopni zákazníkovi navrhnout a implementovat taková řešení s vysokou přidanou hodnotou. Pokud budete mít o vývoj systému na míru zájem, domluvte se s námi na osobní konzultaci.

Kontaktujte obchodního zástupce

Jakým společnostem naše služby pomáhají?

Prohlédněte si naše reference