TINOS - Technický Informační Systém

TINOS je systém, který dokáže zajistit evidenci a zprostředkovat pracovní postupy týkající se jakéhokoliv nakládání s technickým majetkem v podniku. Lze používat v kanceláři i v terénu.

Technický informační systém (TIS) se mění na TINOS. Nově se tedy bude jmenovat TINOS - Technický Informační Systém.

Starat se o velké množství různých zařízení tak, aby byl zajištěn jejich bezporuchový či bezproblémový provoz, jde s pečlivou evidencí vždy lépe. Proto si provozní technici vytvářejí svoje osobní poznámky a postupy ověřené praxí. Snadno se v nich orientují a mají je při ruce. Za léta používání si vytvoří propracovaný systém evidence parametrů, nastavení, historií oprav a někteří si takto umí plánovat i jednodušší údržbu. Je to praktické a do určitého rozsahu to nějak funguje. Po překročení tohoto rozsahu přecházejí na specializovaný software, který zvládá větší rozsah, zastupitelnost, spolupráci, sdílení dat, reporting, spolehlivost a pro celou společnost tak zajistí větší produktivitu práce – informační systém parametrizovaný pro techniky, inženýry, mistry a další provozní pracovníky. Ano, taktový systém máme a stále jej vylepšujeme, s našimi zákazníky, již léta. Z nejlepších postupů velkých i malých společností jsme udělali kostky, které do sebe zapadají jako ve stavebnici. A protože i naši zákazníci docházejí k vytyčenému cíli různými postupy, tak i vám pomůžeme vybrat cestu. Vyberte si ze zkušeností těch nejlepších v oboru a neopakujte jejich chyby.

Proč se pro TINOS rozhodnout?

 • Využijte zkušeností jiných
 • Umíme rychle startovat
 • V kanceláři, v terénu

Využijte zkušeností jiných

Máme systém, který se snaží co nejvíce usnadnit práci při správě technických zařízení. Postupně, jak k nám přicházeli další zákazníci, přinášeli s sebou vlastní evidence a postupy, které navíc vedle našich funkcionalit potřebovali řešit. Naprogramovali jsme tak do systému vysoké oborové know-how pracovníků a odborníků zaměřených na shodnou problematiku, podobné pracovní či funkční procesy a role. Někdy ušli dlouhou cestu, včetně slepých uliček a nezdarů, než řekli: „Teď to šlape!“ A jak léta běží a klienti přicházejí, už nás těžko překvapí něčím novým, co ještě nemáme. To neznamená, že stojíme na místě. Neustále vylepšujeme původní evidence a postupy a vytváříme nové funkcionality. Ani my sami jsme nezačali od nuly. TINOS budujeme nad platformou HELIOS Nephrite. Nemusíme se tedy starat o tzv. „jádro systému“, tedy základní parametry fungování, jež vedle ergonomie ovládání, stavu a fungování formulářů, přehledů, sestav a tisků zajištuje autorizovaný výrobce pro systém, který používají stovky společností a tisíce uživatelů. Můžeme se tak ve vývoji soustředit výhradně na specializovaný a přesně definované procesy a činnosti, které řešíme podporou našeho TINOS.

Umíme rychle startovat

Díky našemu rozhodnutí nezačínat od nuly, ale využít jádro a silné zázemí IS HELIOS Nephrite, máme podporu v zákazníky ověřených ekonomických agendách a procesech. Evidence o zaměstnancích, zakázkách, střediscích, ekonomická data ve fakturách či smlouvách, skladové pohyby materiálu na realizaci zakázky atp. přímo „prorůstají“ evidencemi systému TINOS. V něm lze tedy přímo vybírat ze zaměstnanců – kdo tam půjde, kdo je správce, z jaké zakázky, na jaké středisko... Existuje jeden systém, jedna společná evidence, jeden program na počítači, jeden způsob ovládání pro všechny, stejný správce, stejná databáze, stejný interface, stejný HW. Díky značnému portfoliu našich zákazníků již máme napojení na řadu ověřených a specializovaných informačních systémů v utilitních společnostech, jako jsou například různé GIS, SCADA, ZIS, LABSYS, CAR CONTROL atp. To jsou faktory jednoznačně podporující rychlou implementaci.

V kanceláři, v terénu

Souběžně s vývojem funkcionalit v systému TINOS vyvíjíme i mobilní aplikaci. Aby byl technik v terénu ochoten vzít mobil či tablet do rukou a přímo na místě číst, co má dělat, a ťukat do něj, co dělá, musí to pro něj být přínosem. Ovládání „klobásovým prstem“, žádné titěrnosti a na místě jen informace, které aktuálně potřebuje. Možnost dotažení evidovaných návodů, nastavení, technických listů a dříve pořízených fotografií či videa je samozřejmostí, stejně tak jako zobrazení v inverzních barvách, pro podmínky zhoršené viditelnosti a lepší výdrž baterie. „Čekání na signál“ technika nesmí zdržet déle než zakutálený šroubovák. Formuláře a přehledy vyvíjíme na míru činnostem, při kterých se budou používat. Data jsou v zařízení připravená off-line dostatečně dlouho před činností a jejich synchronizace proběhne dle potřeby technika po práci nebo při připojení zařízení na signál, kdy se data posílají do Technického informačního systému. Díky mobilní aplikaci mohou vykonávat technici činnosti, aniž by zapínali notebook či nosili papíry. Díky mapovým podkladům a integraci s GIS je možné vidět, kde to je, jak jsou uloženy vrstvy sítí, či dokonce vynutit odsouhlasení provedených prací přímo na místě.

Máte zájem o implementaci systému TINOS?

Zaujal vás náš systém TINOS a máte zájem o více informací? Obraťte se na nás a my rádi připravíme nabídku na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Co všechno systém TINOS umí?

Zajistit evidenci a zprostředkovat pracovní postupy týkající se jakéhokoliv nakládání s technickým majetkem.

TINOS - Technický Informační Systém

Startujeme evidencí. V době papírové byl vrcholem systematičnosti a řádu papírový formulář. Na každou situaci existoval jiný propracovaný význam kolonek, kódů a barev, ale i promyšlené postupy, kdo co vyplňuje a kam to pak odnést. Přenesli jsme tento osvědčený nástroj do současného světa. Pomůžeme vám udělat pořádek v tom, co evidovat a zavést elektronické formuláře a postupy. Objevíte-li po čase, že chcete například u motorů navíc evidovat, jestli mají tepelnou ochranu, přidejte vlastnost „Tepelná ochrana“ do typu karty „Elektromotor“. Můžete si napojit číselník „Ano, Ne, Nezjištěno“, nebo si udělat svůj „Samovratná, Mechanicky vratná, Nevratná, Nezjištěno, Není.“ s předvyplněnou hodnotou „Nezjištěno“. Všem motorům přibude na kartě informace „Tepelná ochrana – Nezjištěno.“ A od teď si můžete informaci postupně upřesňovat, třeba mobilní aplikací přímo na místě u motoru. Ke kartě si můžete připojit návody a nastavení revize a z mobilní aplikace vám přitečou fotky, z telemetrie motohodiny a z GIS pozice na mapě.

Pokračujeme údržbou. Technici – „srdcaři“ – se o své zařízení vždy starají tak, aby jim spolehlivě vydrželo pracovat co nejdéle. Jak často a co přesně kontrolovat většinou ví sami, předepisuje to výrobce, legislativa, nebo interní směrnice. Modulem Plánování údržby je možné sjednotit plány servisních operací pro zařízení stejného typu a naplánovat je jako servisní prohlídku v autoservisu, včetně checklistu. Vytvořte si u „Dmychadlového soustrojí“ předpis údržby jednou za rok nebo po 4000 mth (v závislosti na tom, co přijde dřív) a nechte techniky provést následující úkony údržby: „dotáhnout šroubové spoje, kontrola kontaktů, kontrola stavu signalizace, kontrola funkce ručně/automaticky, měření izolačního stavu...“. Technik v mobilní aplikaci vidí, do kdy má k dmychadlu zajít, a přímo na místě postupně odškrtá co udělal, popřípadě připojí fotky a komentář.

Ve třetím kroku implementace se věnujeme likvidaci havárií. Ať už podnět vytvoří hodnoty z telemetrie, dispečink, nebo lokalizace z GIS, situaci dostane k řešení výjezdová služba na PC či do mobilní aplikace, včetně GPS souřadnic. Na výjezdu buď situaci vyřeší na místě, nebo uvedou do chodu další pracovní skupiny. Ty už dostanou další informace, včetně fotek a videí, které výjezdová skupina mobilní aplikací vytvořila. S havárií mohou souviset i navazující postupy a díky našemu řešení a jeho propojení s dalšími systémy jsme schopni z jednoho místa například informovat havárií zasažené obyvatele, odstavit lokalitu, zabezpečit havárii a zajistit náhradní provoz a zásobování. Díky propojení systému TINOS přímo s mobilní aplikací, každý pracuje s tím, co mu vyhovuje a má vždy aktuální informace.

Na co se naši zákazníci nejčastěji ptají

Délka implementace se může pohybovat od tří do dvaceti měsíců. Záleží na množství a různorodosti dat, která si budete chtít přinést ze starého systému do nového, počtu modulů a napojení na okolní systémy. Platí pravidlo: „Čím méně si toho budete chtít přenést z původních systémů, tím to bude rychlejší.“ Jednotlivé funkcionality vám budeme zprovozňovat průběžně. To znamená, že začátek budete mít k dispozici relativně brzy a ostatní funkcionality budou postupně zpřístupňovány.
Začínáme technickou evidencí. Některé společnosti začínají z čistého stolu a data pořizují pomocí mobilní aplikace přímo v terénu. Jiné společnosti plní data do námi předpřipravených struktur, nebo mají své systémy s daty. Po importu dat mohou již pracovat s evidencí, upravovat záznamy v kanceláři i terénu, hlásit stavy zařízení, oznamovat neshody, projít prostor a systematicky zaznamenávat typové závady zařízení, které pak budou postupně řešit. Dalším logickým krokem je zprovoznění plánování údržby. Od čistého stolu to znamená, že si s námi zákazník začíná vytvářet své předpisy a úkony údržby a k nim plány pro jednotlivá evidovaná zařízení. Nebo již má své zavedené technologické postupy a evidenci servisních zásahů, a ty mu pak pomůžeme přenést. Havarijní management stojí tak trochu stranou. Pokud je to pro Vás problematická část, začneme odtud. Tento modul je nejvíce náročný na součinnost se zákazníkem. Je nutné si definovat, jestli má dispečink a CRM informace, která pracovní skupina na ně bude reagovat, směny, eskalační mechanismus a tok práce.
Ano. Dokonce i s odkazem na každém řádku. Kliknutím na odkaz se otevře příslušný záznam v TINOS.
Ano, to je standardní funkce HELIOS Nephrite. Můžete si například udělat přehledovou šablonu jen pro typy zařízení podléhající kalibraci a v ní vyfiltrovat manometry. Přidejte si do šablony podbarvení, a to vám na první pohled ukáže, které manometry je třeba kalibrovat během měsíce, na které je ještě čas, a které už mají kalibraci prošlou.
Stačí si vytvořit formulář, který má jen požadované údaje. Zodpovědnou osobu u zařízení přímo nemáme, ale stačí si vytvořit tzv. UDA atribut (Uživatelsky definovaný atribut), ve vašem případě napojený přímo na zaměstnance. Uvidíte jen to, co potřebujete, a vybíráte přímo ze zaměstnanců.
S dodavatelem vykomunikujeme rozhraní, vytvoříme interface a pomocí procesních datových toků zajistíme přenos informací na požadovaná místa.
Popsanou situaci lze vytvořit pomocí Workflow, popřípadě pomocí procesních datových toků. Kromě popsaného můžeme vytvořit třeba i odstávku, informovat osoby, kterých se to týká a podpořit proces naběhnutí do provozu.

Stáhněte si zdarma produktový list

  TINOS - Technický Informační Systém využívají

  Poradíme vám, nebo vám rovnou připravíme nabídku na míru

  Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář, přiložte váš životopis a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   cross