Pražská vodohospodářská společnost a.s.

S touto společností jsme začali spolupracovat v roce 2020

Zaměřujeme se na vývoj nových modulů a funkcionalit stávajících řešení

Přečíst referenci

O společnosti

Společnost Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen PVS) je 100% vlastněna hlavním městem Prahou a je touto osobou ovládána ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Hlavním úkolem PVS je vytvořit ve správě vodohospodářského majetku a svou investorsko-inženýrskou činností podmínky pro zásobování kvalitní pitnou vodou a odpovídající odvádění a čištění odpadních vod pro občany hlavního města Prahy.

Společnost PVS se v roce 2018 stala 49% vlastníkem společnosti Pražské vodovody
a kanalizace a.s. (PVK). Jako minoritní akcionář s předkupním právem na zbývajících 51 % akcií PVK v roce 2028 byly identifikovány následující cíle:

  • Zajistit dohled nad zachováním technologií a kompatibility informačních systémů
  • Připravit sjednocení informačních systémů s možností sdílení databází a dat
  • Zlepšit spolupráci na všech úrovních mezi společnostmi PVS a PVK
  • Zajistit společný rozvoj klíčových informačních systémů a smart technologií
  • Zpracovat strategickou studii variant správy a provozování po roce 2028

V čem Popron Systems pomáhá

Pro naplnění výše uvedených cílů si společnost PVS ve shodě se společností PVK vybrala Popron Systems a.s. Jedná se o projekt(y) rozdělené do let 2020 – 2022, které se týkají rozsáhlého a sofistikovaného vývoje nových modulů a funkcionalit již implementovaného a využívaného Technického informačního systému HELIOS Green a Enterprise mobile application a integračních vazeb na stávající či nově budovanou infrastrukturu PVS/PVK a poskytování poradenských a konzultačních služeb k těmto projektům.

Etapy celého projektu budou postupně dle harmonogramu nabíhat do Servisního režimu. V rámci dvouleté realizace jednotlivých subprojektů dochází k vývoji či rozvoji aplikačního portfolia na platformě IS HELIOS Green a EMA, kdy je systém cíleně rozvíjen a customizován o agendy TIS (nyní TINOS) - Evidence staveb, TIS - údržba (nyní TINOS), TIS - Evidence majetku (nyní TINOS), TIS – SIP (nyní TINOS), TIS – havarijní management (nyní TINOS) a dále je využíváno otevřené integrační platformy IS HELIOS Green, kdy se řeší vazby na další využívané systémy, jako je GIS, vyjadřovací portál, DMS, datové úložiště, zpracování modelu BIM, CENO, ApplStream atd.

Máte podobně zaměřený podnik? Zjistěte, co vám můžeme nabídnout.

Poptejte nás