Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Klíčový zákazník Popron Systems již od roku 2006

Dodali jsme licenci a implementaci ERP řešení na bází IS HELIOS Green

V roce 2016 jsme nasadili přívětivou mobilní aplikaci EMA

Přečíst referenci

O společnosti

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 milionu obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

Vedle své hlavní činnosti řeší řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jde například o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, například průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizaci, ucpávky a další. Řadu z těchto činností podporuje práce námi implementované a zákaznicky či branžově rozvíjené řešení na bázi IS HELIOS Green.

V čem Popron Systems pomáhá

Pražské vodovody a kanalizace patří jednoznačně mezi klíčové zákazníky společnosti Popron Systems v oboru Vodovodů a kanalizací již od roku 2006. Impulsem pro budování dlouhodobé spolupráce byla úspěšná dodávka licence a implementace předního českého ERP řešení na bázi IS HELIOS Green (dříve IS NORIS).

V roce 2008 bylo rozhodnuto využít rozsah, vlastnosti a funkcionalitu jádra ERP systému i pro rozvojové řešení o oblast podpory evidence, plánování a řízení managementu oprav havárií vodohospodářské infrastruktury. V roce 2016 byla vyvinuta a nasazena vysoce sofistikovaná leč uživatelsky přívětivá mobilní aplikace pro práci s technickými daty v terénu (EMA - Enterprise mobile application).

Od této doby bylo do rozvoje a customizace IS HELIOS Green investováno vysoké oborové a odborné know-how obou společností, které vyústilo v nasazení a využívání robustního a vysoce specifického segmentově orientovaného řešení, které dokáže propojit podnikové procesy na úrovní datové komunikace, integrace, digitalizace a automatizace ve finančních, logistických, provozních, mzdových a personálních agendách.

V rámci mobilní aplikace s propojením s daty ERP systému dokáže společnost řídit například i rizika či opatření evidovaná na objekt či pracovní rizika týkající se příslušných profesí ve firmě při výkonu práce. Nespornou výhodou IS HELIOS Green je snadná integrace na další specializovaná řešení, jako jsou CRM zákaznické systémy, laboratorní systémy, systémy pro vzdálený odečet dat SCADA, iOT řešení a mobilní aplikace či portálová řešení.

Velký důraz při využívání systému je kladen na bezpečnost a ochranu přístupu k firemním datům. Prostřednictvím vlastností datového modelu a obecné funkcionality celého systému je možné celopodnikové sdílení dat, jejich standardizace a přístupnost v celé firmě, popřípadě i propojení firem na úrovní dodavatelsko-odběratelských operací.

Máte podobně zaměřený podnik? Zjistěte, co vám můžeme nabídnout.

Poptejte nás