VEOLIA Energie Česká republika a.s.

Naše spolupráce byla zahájena v roce 2015

Pro Popron Systems se jednalo o průlomovou implementaci ERP řešení na bázi IS HELIOS Green v oblasti výroby a distribuce tepla a energií

Zajistili jsme technologický návrh, vývoj a nasazení webového řešení pro řízení „Centrálních nákupů“ celého konsorcia společností VEČR

Přečíst referenci

O společnosti

Skupina Veolia Energie v ČR je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla, chladu, elektřiny a dalších energetických komodit. Zároveň je evropským lídrem v poskytování energetických služeb pro města, obce a jejich obyvatele, zdravotnická a školská zařízení, průmyslové podniky, veřejné instituce i klienty z terciárního sektoru.

Veolia Energie v ČR pro své zákazníky nejen zabezpečuje dodávky energií, ale také napomáhá spravovat jejich objekty a nabízí energeticky i ekonomicky optimální řešení, která jsou komfortní a zároveň ohleduplná k životnímu prostředí. Veolia Energie v ČR je na českém energetickém trhu jedním z největších nezávislých výrobců tepla a elektrické energie v kombinovaném cyklu neboli kogeneraci, která je vysoce šetrná k životnímu prostředí.

Mezi dotčené společnosti implementovaným řešení na bázi IS HELIOS Green a Centrálních nákupů Helios patří:

  • Veolia Energie ČR
  • Veolia Energie Praha
  • Veolia Energie Kolín
  • Veolia Energie Mariánské Lázně
  • Veolia Průmyslové služby ČR
  • Veolia Komodity ČR
  • OLTERM & TD Olomouc
  • AmpluServis

V čem Popron Systems pomáhá

V roce 2015 byla zahájena do čtyř let rozložená dodávka licencí a služeb pro skupinu společností Veolia Energie Česká republika a.s. (VEČR). Pro Popron Systems to byla průlomová implementace ERP řešení na bázi IS HELIOS Green v rámci utilitní branže zabývající se výrobou a distribucí tepla a energií.

Velkou výzvou celé dodávky byla koncepční realizace návrhu architektury celého řešení na bázi IS HELIOS Green, která spočívala v harmonizaci dotčených podnikových procesů v rámci příslušných společností.

Nedílnou součástí celé rozsáhlé implementace ERP systému a harmonizace podnikových procesů byla integrace na aktuálně využívané aplikace a informační systémy, jako je například systém Lancelot pro Traiding s komoditami, systém ROD na evidenci zákaznických smluv, zákaznické systémy eMATEP pro fakturaci Tepla, eFatep pro fakturaci energií, systém pro plánování a řízení údržby Maximo, DMS apod.

Velkou výzvou celé zakázky byl technologický návrh, vývoj a nasazení webového řešení pro řízení „Centrálních nákupů“ celého konsorcia společností VEČR. Jedná o samostatnou webovou aplikaci pro cca 600 uživatelů skupiny, plně integrovanou s ERP HELIOS Green a zahrnující komunikační interface s dodavateli pro aktualizaci produktových katalogů. Jedná se o řešení, které zahrnuje víceúrovňové schvalování nákupních žádanek dle definovaných limitů vázaných k pracovní pozici a jménu s možností připojení souborů (zadávací dokumentace, smluv, faktury).

Nad celým řešením je implementováno víceúrovňové schvalovací workflow a přímá návaznost na modul účetnictví (autoaccounting) a nákup. Od roku 2019 je celé řešení v režimu servisu a technické podpory rozvíjeno a dále automatizováno.

Máte podobně zaměřený podnik? Zjistěte, co vám můžeme nabídnout.

Poptejte nás